سمارت زوم


جهاز انذار للمحلات والبيوت

جهاز انذار للمحلات والبيوت

جهاز انذار للمحلات والبيوت انلوج با

630 جنية بدلا من 900

عرض 16 كاميرات مراقبة سمارت

عرض 16 كاميرات مراقبة سمارت

عرض 16 كاميرات مراقبة بجميع المشتملا

8700 جنية بدلا من 12428

عرض 8 كاميرات سمارت زوم مراق

عرض 8 كاميرات سمارت زوم مراق

8 كاميرات 4 داخلى و 4 خارجى ومعاهم هار

4700 جنية بدلا من 6714

4 كاميرات مراقبة 2 ميجا اسما

4 كاميرات مراقبة 2 ميجا اسما

كاميرات مراقبة عرض 4 كاميرات مراقبة

2450 جنية بدلا من 3500

3 كاميرات ptz 36x 2 m

3 كاميرات ptz 36x 2 m

3 كاميرات ptz 36x 2 m

12803 جنية بدلا من 18290

حامل كاميرا مراقبة 70 سم

حامل كاميرا مراقبة 70 سم

حامل كاميرا مراقبة 70 سم

252 جنية بدلا من 360

انتركم مرئي واحد خط بالشاشة

انتركم مرئي واحد خط بالشاشة

انتركم مرئي واحد خط بالشاشة سمارت ز

2450 جنية بدلا من 3500

4 كاميرات مراقبة 5 ميجا سمار

4 كاميرات مراقبة 5 ميجا سمار

4 كاميرات مراقبة 5 ميجا سمارت زوم با

4480 جنية بدلا من 6400

8 كاميرات مراقبة  5 ميجا سمار

8 كاميرات مراقبة 5 ميجا سمار

8 كاميرات مراقبة 5 ميجا سمارت زوم با

8400 جنية بدلا من 12000

16 كاميرات مراقبة  5 ميجا سما

16 كاميرات مراقبة 5 ميجا سما

16 كاميرات مراقبة 5 ميجا سمارت زوم با

15260 جنية بدلا من 21800

كاميرا p2p واي فاي ٣٦٠ درجه

كاميرا p2p واي فاي ٣٦٠ درجه

كاميرا بدون اسلاك واي فاي متحركه ٣٦

1099 جنية بدلا من 1570

سلك ك58 rg لكاميرات المراقبة

سلك ك58 rg لكاميرات المراقبة

سلك ك58 rg لكاميرات المراقبة سعر المت

6 جنية بدلا من 8